โปรแกรม 1 (สำหรับสุภาพสตรีอายุน้อยกว่า 40 ปี)

 • ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin prep-pap Test)
 • ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม
 • อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ (Rapid/Tvs)

ราคา 4,900 บาท

 

โปรแกรม 2 (สำหรับสุภาพสตรีอายุมากกว่า 40 ปี)

 • ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin prep-pap Test)
 • ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม
 • อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ (Rapid/Tvs)
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ส่วน (BMD L - Spine Lthip)

ราคา 5,300 บาท

 

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

 

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ยกเว้น การตรวจแมมโมแกรม และมีการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีผลตรวจผิดปกติ ทางรพ.ขอสงวนสิทธิ์ (คิดค่าบริการเพิ่ม) และในกรณีศัลยกรรมเสริมหน้าอก (ตามเงื่อนไข)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สูตินรีเวช 

โทร. 0-2761-9888 ต่อ 1135-1136