ตรวจหามะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ด้วยเครื่องดิจิตอล

ราคา 1,700 บาท (ปกติ 2,775 บาท)

 

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แจ้งผลและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ยกเว้น ค่าปรึกษาศัลยแพทย์เพิ่มเติมกรณีผลตรวจผิดปกติ
  • ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่มในกรณีคนไข้ผ่านการศัลยกรรมหน้าอกมา (ตามเงื่อนไข)
  • ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า