รายการ

  • ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์เจล (เด็ก) 400 บาท (ปกติ 500-600 บาท)

  • ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิส (เด็ก) 600 บาท (ปกติ 800 บาท)

  • ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์เจล (เด็ก) 1,000 บาท (ปกติ 1,300 - 1,700 บาท)

  • อุดฟัน 1 ด้าน พร้อมขูดหินปูน ขัดฟัน (เด็ก) 1,500 บาท (ปกติ 1,600 - 2,000 บาท)

 

เงื่อนไข

  • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นรวมค่าปลอดเชื้อเครื่องมือทันตกรรมแล้ว

 

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรมเด็ก

โทร.  0-2761-9888 ต่อ 1219-1220