เช็คให้ชัวร์...ว่าหัวใจแข็งแรง

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (ECHO)

ราคา 4,500 บาท