แพคเกจตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น

รายการตรวจ

  • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
  • ตรวจตาอย่างละเอียด ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Slit-Lamp Examination)
  • ตรวจระยะสายตา สั้น ยาว จาบอดสี (VA)
  • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto-refraction)
  • วัดความดันลูกตา (Tonometry)

 

ราคา 750 บาท 

(ปกติ 830 บาท)

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคตา

โทร. 0-2761-9888 ต่อ 1221-1222