ราคาเริ่มต้น 42,000 บาท

 

เงื่อนไข

  • ราคานี้รวมครอบฟันแล้ว
  • ยกเว้นค่าเอกซ์เรย์ พิมพ์แบบฟัน เพื่อวางแผนการรักษา ค่ายา ค่ากระดูกเทียม (ในกรณีที่ต้องเสริมกระดูก)