รายละเอียดการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ
  • ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ส่วนสันหลัง สะโพก (BMD)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN / Creatinine)
  • ตรวจหาฟอสฟอรัส (Phosphorus)
  • ตรวจหาโปแท็สเซียม (Potassium)
  • ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test)
  • ตรวจหาวิตามิน ดี (Vitamin D Total)
  • ตรวจหาแคลเซียม (Calcium)

 

ราคา 5,500 บาท

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว