แพ็คเกจตรวจหาโรคหัวใจ

แพ็คเกจ A

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ (Physical Cardiac Examination) 
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือดด้วยเครื่องมือ (ABI / CAVI)
 • ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 • บัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 1 ใบ

ราคา 1,600 บาท

 

แพ็คเกจ B

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ (Physical Cardiac Examination) 
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือดด้วยเครื่องมือ (ABI / CAVI)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความเสี่ยงสูง (Echocardiogram)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะการออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol / Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL / LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT / SGPT)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจเลือดดูตะกอนในเลือด (D-dimer)
 • บัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 1 ใบ

ราคา 6,900 บาท

 

เงื่อนไข

 • รพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคหัวใจ

โทร. 0-2761-9888