ทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหาร ด้วยการเจาะเลือด (Blood Test Specific IgE)

ราคา 6,000 บาท

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า