ราคาเริ่มต้น 42,000 บาท

 

เงื่อนไข

  • ราคานี้รวมครอบฟันแล้ว
  • ยกเว้นค่าเอกซ์เรย์ พิมพ์แบบฟัน เพื่อวางแผนการรักษา ค่ายา ค่ากระดูกเทียม (ในกรณีที่ต้องเสริมกระดูก)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกทันตกรรม (ชั้น 2)

โทร. 0-2761-9888 ต่อ 1219-20