สิ่งอำนวยความสะดวก

อภัยภูเบศร

ชั้น 1 อาคาร ศูนย์อาหาร

เวลาทำการ: 08.00-17.00 น.

Mezzo Coffee

ชั้น 1 อาคาร A

เวลาทำการ: 08.00-20.00 น.

Food Center

ชั้น 1 อาคาร ศูนย์อาหาร

เวลาทำการ: 07.00-19.00 น.

FamilyMart

ชั้น 1 อาคาร ศูนย์อาหาร

เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง.

BLACK CANYON

ชั้น 1 อาคาร ศูนย์อาหาร

เวลาทำการ: 07.00-20.00 น.

S&P

ชั้น 1 อาคาร ศูนย์อาหาร

เวลาทำการ: 07.00-20.00 น.

Auntie Anne'S

ชั้น 1 อาคาร B

เวลาทำการ: 08.00-20.00 น.

บริษัทประกันที่เข้าร่วม

ประวัติการรักษา

เพื่อเป็นการให้การรักษาให้ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง หากท่านนำข้อมูลประวัติ / รูปถ่าย หรือสำเนาเอกสารการเข้ารักษา ซึ่งท่านเคยได้รับการรักษาพยาบาลมาก่อนหน้านี้ มาให้แพทย์ของท่าน เพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพของท่านต่ออย่างมีประสิทธิภาพ.

รายงานผลการรักษา

ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านเจะถูกปกปิดไว้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการให้การรักษาพยาบาล แต่หากท่านต้องการขอข้อมูลในการรักษา รวมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากการเอ็กซเรย์ เพียงท่านแจ้งความยินยอมเป็นลายลักษณอักษรสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน ทางโรงพยาบาลจะทำการรวบรวมรายการที่ท่านขอเป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 วันทำการ.

สถานที่จอดรถ

ลานจอดรถ

รองรับรถได้ 585 คัน