อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก  ก็จะไม่ยากอีกต่อไป  ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในการแก้ไขภาวะผู้มีบุตรยาก คือ เลเซอร์เจาะเปลือกตัวอ่อน (Laser Assisted Hatching)  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ตัวอ่อนสามารถฟักตัวออกมาจากเปลือกของไข่มาฝังตัวที่มดลูกได้ง่ายขึ้น  ทำให้มีอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้น  โดยเฉพาะในตัวอ่อนได้จากการทำเด็กหลอดแก้ว  ซึ่งมักจะพบมีการแข็งตัวของเปลือกนอกของไข่ มากกว่าตัวอ่อนจากวิธีการทางธรรมชาติ  ตัวอ่อนจะมีการแบ่งตัวและเจริญตามปกติ  แต่ไม่สามารถฟักหรือดันเปลือกไข่แตกออกมาได้  จึงพบว่าตัวอ่อนจะเสียชีวิตอยู่ภายในไข่ เหมือนลูกเจี๊ยบที่ไม่สามารถเจาะออกมาจากเปลือกไข่  ก็ตายอยู่ภายในฟองไข่นั่นเอง

 

เทคนิคนี้นิยมใช้กับคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 37 ปี  หรือเคยทำเด็กหลอดแก้วแล้วไม่ตั้งครรภ์  โดยเลเซอร์จะมีความแม่นยำในการเจาะเปลือกตัวอ่อน  มากกว่าวิธีเดิมๆ  ที่เคยใช้  เช่น การใช้เข็มเล็กๆ สะกิดหรือการเจาะด้วยสารเคมีซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวอ่อนมากกว่าใช้เลเซอร์ช่วย

 

ศูนย์ผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลเสรีรักษ์ สายด่วน 02 9074410