เป็นเครื่องมือในการผ่าตัดสลายต้อกรระจกแบบใหม่ล่าสุด ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงไปสลายต้อกระจกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วดูดออกมา หลังจากนั้นจึงใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปแทนที่เพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น

ซึ่งมีข้อดีกว่าวิธีเดิมหลายเท่า คือ

-   แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กเพียง 2-3 มม. เท่านั้น

-   ไม่ต้องฉีดยาชา ใช้เพียงการหยอดยาเท่านั้น เพราะการผ่าตัดไม่ทำให้เจ็บมาก

-    ที่สำคัญใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดน้อยกว่าปกติมาก และสามารถกลับไปทำงานได้เร็วกว่าวิธีเดิม