กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital slit lamp microscopy)

เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจโดยต่อกับกล้องตรวจตา สมารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตัวเองและแพทย์สามารถอธิบายดรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูย้อนหลังและเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวัน