การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging :MRI Brain)

การตรวจ MRI คือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจอวัยวะภายในร่างกายโดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างภาพซึ่งสามารถให้รายละเอียดภาพที่คมชัดและสามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ได้อย่างดีการตรวจด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ต้องการตรวจ


การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer)

การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค เกี่ยวกับความหนาแน่นของกระดูกมากหรือน้อย ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ตรวจได้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทองและผู้สูงอายุ


เครื่องสลายต้อกระจกด้วยอัลตร้าซาวด์ (Phacoemulsification)

ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงไปสลายต้อกระจกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วดูดออกมา หลังจากนั้นจึงใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปแทนที่เพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น


กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital slit lamp microscopy)

กล้องตรวจขยายภาพตา ใช้ในการตรวจตา ตั้งแต่ส่วนหน้าสุดของตา คือ ขนตา เปลือกตาไปถึงส่วนในสุด คือ จอประสาทตา โดยกล้องจะทำหน้าที่ขยายภาพได้มากถึง 40 เท่า ทำให้มองส่วนต่างๆ ของตาได้ชัดเจน


วีบีม เลเซอร์

ในปัจจุบัน มีตัวเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่โดย Vbeam (วีบีม) ที่ช่วยทำให้สิวอักเสบ และรอยแดงดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว


CT Scan 128 Slide

การตรวจ CT Scan เป็นการตรวจหาความผิดปกติอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยลำแสงเอกซ์ โดยฉายลำแสงเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง และให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ ภาพที่ได้จึงเป็นภาพตัดขวางส่วนที่ต้องการตรวจอย่างละเอียดเอ็กซเรย์ฟัน แบบ 3 มิติ

เป็นการถ่ายภาพรังสี  โดยใช้ Sensor รับภาพและแสดงภาพในจอคอมพิวเตอร์  โดยไม่ต้องมีกระบวนการล้างฟิล์ม   ทำให้ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพชัดเจน