ในปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคเลือดสมองโป่งพอง ประมาณ 8 – 10 ราย ใน 1 แสนราย ส่วนใหญ่ที่พบจะในช่วงอายุตั้งแต่ 35 - 60 ปี  จากสถิติเกิดจากภาวะหลอดเลือดโป่งพอง และเกิดการแตกของหลอดเลือดบ่อยที่สุด  สิ่งที่อันตรายที่สุดของโรคนี้คือการแตกของกระเปราะเลือดที่โป่งพองออกมา  ทำให้เกิดเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง  ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 25  ภาวะทุพพลภาพร้อยละ 50

 

สาเหตุ เกิดจากผนังหลอดเลือดบางตำแหน่งบางกว่าส่วนอื่น  ทำให้บริเวณนั้นพองเป็นกระเปาะออกมา  นายแพทย์ศิระ จิรานุวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง กล่าวว่า ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร  แต่มีปัจจัยบางอย่างที่ส่งเสริมให้มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองได้มากกว่าปกติ เช่น  ความผิดปกติแต่กำเนิด โรคพันธุกรรมบางโรค ภาวะติดเชื้อในสมอง  การได้รับบาดเจ็บที่สมอง หรือ ความดันโลหิตสูง  การสูบบุหรี่เป็นเวลานาน  หรือการใช้สารเสพติดบางชนิด

 

อาการ แสดงของภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองจากการแตกของกระเปาะเลือดที่โป่งพอง เริ่มจากมีอาการปวดต้นคอ  คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะรุนแรงมาก  จนชักหรือหมดสติไป  บางครั้งพบว่าอาจมีอาการปวดศีรษะขั้นรุนแรงเตือนมาก่อน  ดังนั้นถ้ามีอาการปวดศีรษะรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย  การตรวจวินิจฉัยทางมักใช้ CT Angiography  หรือทำ MR Angiography  ทำให้มีโอกาสตรวจพบรอยโรคได้มากกว่า 90%

 

                  การรักษา  คือการปิดไม่ให้กระเปาะเส้นเลือดเกิดการแตกมีทั้งการรักษาโดยการผ่าตัดใช้คลิปหนีบเส้นเลือดหรือใช้กล้ามเนื้อไปหุ้มเส้นเลือด  การใส่สายสวนเส้นเลือดเพื่อวางขดลวดเข้าไปในหลอดเลือดส่วนที่โป่งพอง  หรือการติดตามอาการในรายที่กระเปาะเส้นเลือดมีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 7 มม.)  การเลือกวิธีการรักษาขึ้นกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินอาการและลักษณะของหลอดเลือดที่ผิดปกติ  ดังเช่น  ในผู้ป่วยรายล่าสุด เป็นผู้หญิง อายุ43 ปี  ไม่มีประวัติโรคประจำตัวมาก่อน  มาด้วยอาการปวดศีรษะรุนแรงร่วมกับหมดสติชั่วครู่  ผู้ป่วยได้รับการ CT Scan  สมองพบว่าเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง  จึงได้รับการส่งตรวจ MRI และ MRA เพิ่มเติม  จึงพบว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพอง  ต่อมาได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดใช้คลิปหนีบประเปาะหลอดเลือดที่โป่งพอง  การรักษานั้นให้ผลดี  ผู้ป่วยไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาทหลังผ่าตัด

 

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเป็นภัยเงียบที่ไม่อาจทราบได้ล่วงหน้า แต่สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้คือ หากมีปวดศีรษะชนิดที่รุนแรงที่สุดในชีวิต (Worst Headache in My Life) อย่ารอช้าควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

 

โดย นายแพทย์ศิระ จิรานุวัฒน์