อะไรคือรากเทียม

รากเทียม เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ทำจากโลหะไททาเนียมเพื่อรองรับครอบฟัน ซึ่งเปรียบเสมือนอาคาร  ซึ่งจะถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร   และทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ รากเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูกประมาณ  3 – 6 เดือน  หลังจากนี้ทันตแพทย์จะครอบฟันหรือทำสะพานฟัน  หรือทำฟันปลอมชนิดถอดได้ลงบนรากเทียม  ซึ่งฟันที่ทำขึ้นใหม่นี้จะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงธรรมชาติ  และทำหน้าที่บดเคี้ยวได้ดีขึ้น

ขั้นตอนในการทำรากเทียม

1. การฝังรากเทียมซึ่งทำจากโลหะไททาเนียม   (มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อของร่างกาย)  ในขั้นตอนนี้ รากเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูกเป็นเวลา 3 – 6 เดือน  ระยะเวลานี้ร่างกายจะสร้างกระดูกยึดติดกับรากเทียมที่ฝังไว้

2. หลังจากที่รากฟันเทียมยึดกับกระดูกดีแล้ว  จะเป็นขั้นตอนของการใส่ส่วนเชื่อมต่อของรากเทียมในกระดูกกับส่วนที่จะใช้ในการใส่ฟันต่อไป

3. ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียไป  ซึ่งฟันที่ใส่มีความสวยงาม  เป็นธรรมชาติมีความกลมกลืนกับฟันข้างเคียงได้ดี

ประโยชน์ของรากเทียม

1. การใส่รากเทียมในตำแหน่งของฟันที่ถอนออกไป   จะช่วยเพิ่มความสวยงาม  โดยรากเทียมจะช่วยรักษาความนูนของกระดูกไว้  ทำให้ดูเป็นธรรมชาติ มากกว่าการใส่ฟันชนิดอื่นที่สันกระดูกจะมีการยุบตัว

2. ไม่เสียเนื้อฟันข้างเคียงเหมือนกับการทำฟันปลอมติดแน่น

3. กรณีที่มีสันเหงือกว่างเนื่องจากการถอนฟัน 2 – 3 ซี่ และไม่มีฟันหลักด้านหลัง  สามารถทำรากฟันเทียมเพื่อใส่ฟันชนิดติดแน่นแทนการใส่ฟันปลอมชนิดถอนได้

4. ในกรณีของการใส่ฟันปลอมทั้งปาก  สามารถใส่รากเทียมเพื่อช่วยในการยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ให้แน่นขึ้น ไม่ขยับไปมา  หมดกังวลเรื่องฟันปลอมหลวม ขณะใช้งาน  อาการกดเจ็บเฉพาะฟันปลอมลดลง ทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ