สัญญาณเตือน

 • ใบหน้า แขน ขา อ่อนแรงครึ่งซีก
 • การมองเห็นลดลง
 • เวียนหัว บ้านหมุน
 • ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด
 • ปวดศีรษะครึ่งซีก ปวดศีรษะร่วมกับเห็นภาพซ้อน
 • หากมีสัญญาณเตือน ต้องมาโรงพยาบาลภายในเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงครึ่ง

ปัจจัยเสี่ยง

 • ความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน , ไขมันในเลือดสูง
 • สูบบุหรี่ , ดื่มสุรา
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • น้ำหนักเกิน

การป้องกัน

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เลิกบุหรี่ และสุรา

หากพบปัจจัยเสี่ยงต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ