สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มี 3 ชนิด คือ ชนิด เอ บี และซี แต่ชนิดที่พบว่าก่อให้เกิดโรคในคนและพบได้บ่อยคือ ชนิดเอ (ได้แก่ H1N1 และ H3N2) รองลงมาได้แก่ชนิดบี ซึ่งพบระบาดในปัจจุบันเช่นกัน

การติดต่อ 

เชื้อไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย โดยติดต่อทางการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะที่ผู้ป่วยไอหรือจามรด หรืออาจติดต่อโดยการสัมผัส  ในผู้ใหญ่อาจมีระยะการแพร่เชื้อนาน 3-5 วัน และในเด็กระยะแพร่เชื้ออาจนาน 7-10 วัน

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

  •  มีไข้สูง
  •  ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
  •  ปวดศีรษะ
  •  เจ็บในคอ คัดจมูก น้ำมูกใส ไอแห้ง
  •  อาเจียน 

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ

**วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อไวรัสเชื้อตาย สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี ปีละ 1 เข็ม ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO)