ปวดหัวไมเกรน กับเรื่องที่ต้องรู้

สาเหตุของการปวดหัวไมเกรน

สาเหตุที่แท้จริงของปวดศีรษะไมเกรนยังไม่มีใครทราบ  แต่ผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนมีการไวในการตอบสนอง ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกร่างกาย และภายในร่างกายทำให้หลอดเลือดมีการอักเสบ เมื่อหลอดเลือดขยายจึงปวดศีรษะ


ไข้หวัดใหญ่ โรคร้ายแรง เจอได้ทุกฤดู

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน  มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา แต่ในความเป็นจริงแตกต่างกันมาก โดยไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรงกว่าทดแทนฟันที่สูญเสีย หมดปัญหาการใส่ฟันปลอม

รากเทียม คือ รากฟันที่ทำจากโลหะ  เพื่อใช้ทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันของฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป   รากฟันเทียมสามารถใช้งานและให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด เมื่อเทียบกับฟันปลอมชนิดถอดได้หรือสะพานฟัน