เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในกิจกรรม "พาน้องท่องโรงพยาบาล" เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมบรรยายกาศจริงในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น งานทางด้านทันตกรรม, แผนกรังสี และห้องปฎิบัติการ