วันที่ 24 กันยายน วันมหิดล

เนื่องในวันที่ ๒๔ กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็นวันมหิดล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ”