ฟอกสีฟัน ราคา 8,500 บาท (ปกติ 10,000 บาท)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว

สอบถามเพิ่มเติม : 0-2761-9888