นพ.พิชัย แซ่คั่น
Position

สูตินรีแพทย์ สาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ (OBGPSA)

Education

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรศูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

Schedule

Monday / Wednesday / Thursday 08.00 A.M. - 05.00 P.M.
Tuesday / Friday / Saturday 10.00 A.M. - 08.00 P.M.