พญ.พลอยวรรณ เพชรี
Position

กุมารแพทย์ทั่วไป

Education

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล

ตารางวัน/เวลา

วันจันทร์

14.00 - 22.00 น.

วันอังคาร

14.00 - 22.00 น.

วันพุธ

14.00 - 22.00 น.

วันพฤหัสบดี

14.00 - 22.00 น.

วันศุกร์

14.00 - 22.00 น.