นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์
Position

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Interventionist หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Education

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์ต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประเทศเยอรมัน
  • ใบรับรอง Interventional Cardiology ประเทศเยอรมนี

 

ตารางวัน/เวาลาออกตรวจ

วันจันทร์

                09.00 - 17.00 น.

วันอังคาร

                09.00 - 17.00 น.

วันพุธ

                09.00 - 17.00 น.

วันพฤหัสบดี

                09.00 - 17.00 น.

วันเสาร์

                09.00 - 17.00 น.