นพ.มธุ บุษยรัตน์
Position

จักษุแพทย์

Education

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ต่อยอด สาขากระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจรักษาโรคตาแห้ง
  • ตรวจวัดสายตาในเด็กและผู้ใหญ่
  • ผ่าตัดต้อกระจก , ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
  • ตรวจรักษาแผลกระจกตา

วัน เวลาออกตรวจ

วัน เวลา
จันทร์ 08.30-13.00 น.
พุธ 08.30-16.00 น.
พฤหัสบดี 08.30-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-15.00 น.
อาทิตย์ 08.30-19.30 น.