พญ.สมจิตร สังข์เงิน
Position

ศัลยแพทย์

Education

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล

วัน เวลาออกตรวจ

วัน เวลา
จันทร๋ 08.00-21.00 น.
อังคาร-เสาร์ 08.00-17.00 น.