พญ.ชนิดา วงษ์รัตน์
Position

กุมารแพทย์ สาขาโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

Education

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ

ความชำนาญพิเศษ

  • โรคนอนกรนในเด็ก
  • ปอดอักเสบ/ปอดติดเชื้อในเด็ก
  • โรคปอดเรื้อรังในเด็ก
  • หอบหืด , ภูมิแพ้จมูก , โพรงไซนัสอักเสบ
  • ผู้ป่วยวิกฤตเด็ก

วัน เวลาออกตรวจ

วัน เวลา
จันทร์ 07.00-14.00 น.
อังคาร 09.00-21.00 น.
พุธ 07.00-12.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-21.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.