พญ.กณิกนันต์ หนุนแหลมทอง
Position

สูติ-นรีแพทย์

Education

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความชำนาญพิเศษ

  • วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
  • รักษาโรคของสตรี
  •  ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งมีบุตร
  • ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

 

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ - วันพุธ  08.00 - 17.00
วันพฤหัสบดี 08.00 - 20.00
วันศุกร์ - วันเสาร์

08.00-17.00