นพ.ปวินท์ ศิริแสงชัยกุล
Position

อายุรแพทย์ สาขาโรคหัวใจ

Education

ความชำนาญพิเศษ : ตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
  • แพทย์ต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันเวลาออกตรวจ

จันทร์ - อังคาร

08.00 - 17.00 น.

วันพุธ

08.00 - 21.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์

08.00 - 17.00 น.

อาทิตย์

08.00 - 21.00 น.