นพ.วรวุฒิ หนูทอง
Position

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

Education

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การบาดเจ็บทางกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อสะโพก

 

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00-21.00
วันอังคาร 08.00-17.00
วันพุธ

08.00-17.00

วันพฤหัสบดี

08.00-17.00

วันศุกร์

08.00-17.00

วันเสาร์

08.00-21.00