พญ.สุพิชฌาย์ แจ่มใส
Position

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Education

ประวัติแพทย์

  • บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขา สูติ-นรีเวชกรรม
  • อบรมหลักสูตรการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) โรงพยาบาลศิริราช

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 07.00 - 19.00 น.
วันพุธ 07.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 14.00 น.
วันศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 - 20.00 น.