พญ.วรประภา ลาภิกานนท์
Position

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Education

ประวัติแพทย์

  • บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 07.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 07.00 - 20.00 น.
วันพุธ 07.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 07.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 07.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 07.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.