นพ.มงคลชน ฏิระวณิชย์กุล
Position

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Education

ประวัติแพทย์

  • บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาสูติ-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 16.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 16.00 น.
วันพุธ 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 13.30 น.