นพ.สมโชค พัชราพิมล
Position

สูติ-นรีแพทย์, เวชศาตร์ทั่วไปคลินิค

Education

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.