นพ.มนตรี กัณหรัตนชัย
Position

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาตร์ทั่วไป

Education

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.