พญ.รมณา ภัทรธนศิล
Position

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้

Education

ประวัติแพทย์

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 16.00 น.
วันอังคาร 14.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ 14.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.