พญ.ปริชาติ โชติช่วงนภา
Position

แพทย์โสต ศอ นาสิก

Education

  • บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันอังคาร 08.00 - 16.00 น.
วันพุธ 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 16.00 น.