พญ.ปริชาติ โชติช่วงนภา
Position

แพทย์โสต ศอ นาสิก

Education

ประวัติแพทย์

  • บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • แพทย์โรงพยาบาลนภาลัย
  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก ประจำโรงพยาบาลเสรีรักษ์

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันอังคาร 08.00 - 16.00 น.
วันพุธ 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 16.00 น.