พญ.กนกอร ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์
Position

จักษุแพทย์ (อนุสาขากระจกตา)

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันพุธ 08.30 - 16.00น.
วันพฤหัสบดี 08.30 - 20.00น.
วันศุกร์ 08.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.30 - 15.00น.
วันอาทิตย์ 08.30 - 19.30น.