นพ.ไววุฒิ แสงพานิชย์
Position

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

Education

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • วุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์การกีฬา สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิศสิน

วัน / เวลาออกตรวจ

วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.