นพ.นพคุณ อัศวบุญญาเลิศ
Position

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

Education

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 18.30 น.
วันอังคาร 08.00 - 18.30 น.
วันพุธ 08.00 - 18.30 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 18.00 น.