นพ.สวัสดิ์ วิเศษสัมมาพันธ์
Position

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

Education

  • แพทยศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  • วุฒิบัตรสาขา ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.