นพ.ประกิจ เปี่ยมเพชรกุล
Position

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

Education

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  จากสถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน  กรมการแพทย์

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 09.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 20.00 น.
วันพุธ 09.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 09.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 12.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 12.00 - 18.00 น.