นพ.ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย
Position

แพทย์ประสาทวิทยา

Education

ประวัติแพทย์

  •  แพทยศาสตรบัณทิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  •  วุฒิบัตรวิชาชีพแพทย์เฉพาะทาง (ว.ว.) สาขาประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

  • อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท รพ.เปาโล สมุทรปราการ

  • อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท รพ.ไทยนครินทร์

  • ปัจจุบันอายุรแพทย์สมองและระบบประสาท รพ.เสรีรักษ์

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 12.00 - 21.00น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 12.00 - 21.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 12.00 - 18.00 น.