นพ.ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย
Position

แพทย์ประสาทวิทยา

Education

  • แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 12.00 - 21.00น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 12.00 - 21.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 12.00 - 18.00 น.