นพ.ดวง กาวาฮารา
Position

แพทย์ประสาทวิทยา

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขา ประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

 

 

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 09.00 - 18.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 17.00 น.
วันพุธ 09.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.