นพ.ชโนทัย วัฒนไชย
Position

ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและประสาท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

Education

  • บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขา ประสาทศัลยศาสตร์

ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและประสาท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 06.00 - 16.00 น.
วันอังคาร 06.00 - 16.00 น.
วันพุธ 06.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 06.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ 06.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.