นพ.สรรคพล วุฒิภดาดร
Position

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากแพทยสภา

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 09.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 20.00 น.
วันพุธ 09.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.