พันโท พญ.สุภา เกี่ยวศรีกุล
Position

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทย์ประจำบ้านกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • อายุรแพทย์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.พระมงกุฎเกล้า
วัน / เวลาออกตรวจ
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.