นพ.วรายุทธ์ เจียงวรรธนะ
Position

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

Education

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 16.30น.
วันอังคาร 08.00 - 16.30น.
วันพุธ 08.00 - 16.30น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 16.30น.
วันศุกร์ 08.00 - 16.30น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 12.00น.