นพ.วรายุทธ์ เจียงวรรธนะ
Position

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

Education

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล(คณะแพทย์รามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี
  • อายุรแพทย์ประจำรพ.นพรัตน์
  • อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.พญาไท นวมินทร์
  • อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.นวมินทร์ 9
  • ปัจจุบันอายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.เสรีรักษ์
วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 16.30น.
วันอังคาร 08.00 - 16.30น.
วันพุธ 08.00 - 16.30น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 16.30น.
วันศุกร์ 08.00 - 16.30น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 12.00น.